Transformator

Description:

Može se nadograditi na akumulator kako bi se na njega mogli spojiti potrošači (pećnica, radijator, baterije za napuniti)

Datum lootanja: 24.10.2028.

Pronađen u upravljačkoj sobi za dizalo u napuštenom neboderu nekadašnjeg tehničkog fakulteta.

Bio:

Transformator

Zagreb 2028 - d20 Modern ivan_racic79