Pijuk x2

Description:

Prvi pijuk pronađen u napuštenom neboderu nekadašnjeg tehničkog fakulteta.

Datum lootanja: 24. listopada 2028.

Drugi pijuk pronađen u atomskom skloništu u zgradi u blizini Monsantovih polja soje.

Datum pronalaska: 29. listopada 2028.

Bio:

Pijuk x2

Zagreb 2028 - d20 Modern ivan_racic79