Municija 7,62mm

Description:

Datum kupnje: 27.10.2028. (Ciganin Hamdija) – 20 komada

02.11.2028. (Kultisti) – 25 komada

04.11.2028. (Arapi) – 60 komada

15.11.2028. (Monsanto čuvari) – 140 komada

Bio:

Municija 7,62mm

Zagreb 2028 - d20 Modern ivan_racic79