Lopata

Description:

Datum lootanja: 24.10.2028.

Pronađena u napuštenom neboderu nekadašnjeg tehničkog fakulteta.

Bio:

Lopata

Zagreb 2028 - d20 Modern ivan_racic79