Caltrops 3x

Category:
other
Description:

Datum lootanja: 01.11.2028.
- pronađeno kod krampusa u šumi u blizini ciganske Planine smeća

Cca 75 kom, dovoljno za pokrivanje 3 polja.
Ako se kroz polje prolazi brže od half speed, caltrops radi touch attack +0.
Pogodak je 1 DMG, brzina pada na HALF. Liječi se s Treat Injury 15 ili jedan dan odmora.
Ako se trči preko polja i caltrop pogodi, mora se odmah zaustaviti.

Bio:

Caltrops 3x

Zagreb 2028 - d20 Modern ivan_racic79