Baterija (4x)

Category:
other
Description:

Datum lootanja: 25.10.2028.

Jedna baterija može poslužiti za punjenje Stun guna (5 naboja). Mogu se puniti.

Pronađene na policijskom robotu.

Bio:

Baterija (4x)

Zagreb 2028 - d20 Modern ivan_racic79